Reflektion om helande med respekt

All healing är energi som kommer från samma källa. Energier är frekvenser eller våglängder som alltid når och aktiverar kraftverket i cellerna (mitokondrierna) vilket fortplantar sig i hela kroppssystemet. Det blir en dominoeffekt. Healing är naturligt och skapar struktur i meridiansystemet.

Healingkraften har sitt ursprung i källan, Gud, Universum, Den store anden, Det högsta ljuset, Det högsta bästa. Healingkraften är andlig och spirituell.

Vi består av energi och synkroniserar med de olika frekvenserna från källan. Healingkraften är medfödd och vi kan känna av den på olika sätt. Om vi hela tiden är i ett brus så kan det var svårt att urskilja den medfödda gåvan. Det är oftast då vi hamnar i ett trauma eller det händer något radikalt som förändrar vårt vardagsliv som vi börjar söka efter någon mening i det som hänt. Vi kanske blir sjuka (sängliggande) och det känns som orken helt har försvunnit som vi öppnar våra sinnen.

Har du känt kraften från ett litet barns händer när de stryker på din hud, friserar dig eller masserar dig? Hos barn som inte stängt av än strålar healingkraften med en varsam, mjuk, bedårande intensitet och påverkar hela ens kropp på ett omfamnande sätt. Man skulle kunna falla i trans av hängivelse. Barn är så öppna för mottagande av gudomlig kraft tills omgivningen hjälper dem att stänga till (eller dra ihop) de öppna kanalerna för att anpassa sig och vara som alla andra. Barn ser och hör saker som vi vuxna säkerligen också sett innan vi blev så fyrkantiga. Fantasi är healing.

Healingmetoderna är säkerligen lika många som länderna på jorden. De heter, känns, utövas, lärs ut, påverkar på olika sätt men minns alltid att kraften kommer från samma källa. Vi människor har olika sätt att ta emot och vidarebefordra kraften men vi är alla instrument, kanaler eller verktyg som används under healingutövande.  Ingen är bättre eller sämre än någon annan. Det bara känns olika beroende på var mottagaren är i livet.

Som nybörjare känns kraften på ett sätt, när vi har förkovrat oss så kanske den känns på ett annat sätt. Eftersom vi alla är bärare av kraften så kan skillnad ligga i hur givaren har ”slipat”eller putsat upp sina talanger. Ju mer givarna tar hand om sig själv (fysiskt, psykiskt, mentalt och andligt) där personlig utveckling, hängivenhet, tålamod, respekt, tolerans, neutralitet bidrar till ökad medvetenhet desto mer närvarande är givarna vid varje session. Det tar tid att bli en bra kanal med säkerhet som grund.

Vi som valt att arbeta som healingkanaler bör också träna oss med etiska och moraliska värdegrunder. Vi måste höja medvetenheten i att aldrig sänka någon annan och tro att vi själva, vår healingmetod, är den enda vägen. Det finns INTE en enda rätt väg. Alla vägar som stödjer och leder framåt med kärlek och respekt är bra för den som väljer den vägen.. Ingen väg är fel, det kanske visar sig efteråt att den inte var den ultimata, men då har vi fått den erfarenheten och lärt oss mer om oss själva.

Kontentan av den här reflektionen är; var respektfull och vidsynt. Vi är alla olika och har olika uppgifter här på jorden. Vi behövs alla med våra unika talanger. Ta reda på din passion; den ger dig entusiasm. Ta reda på din talang så du tydligt kan visa upp den. Tänk på att du är värdefull, du är viktig här och nu – det finns ingen annan som du!

Tänk efter innan du pratar illa om andra, ta reda på fakta och vänd dig till den det gäller. Acceptera och respektera andras metoder (vägar) och följ med kärlek din egen. Attraktionslagen påminner om att allt du ger ut det kommer tillbaka; förr eller senare. Det är inte ett hot, det bara råkar vara så. Ge gott och du får gott; ibland från oväntad källa.

”Kasta aldrig sten i glashus, huset kommer att krascha”

 

Ett svar på ”Reflektion om helande med respekt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *