Universum talar tydligt…

I dag är tredje gången på en vecka som jag ställer samma fråga, genom att dra ett orakelkort från Native Spirit, om det viktigaste för mig att tänka på och agera efter.

Wounded Healer är svaretHealing, energi, vitalitet och livsenergi strömmar igenom och till mig. Jag är en healer och healingenergi strömmar igenom mig och till andra även om jag inte alltid är medveten om det. Allt det svåra jag gått igenom har blivit min styrka. Oavsett vad som hänt så är mina sår öppningarna där ljuset tränger in till själen.

I native kulturer är det en  välkänd tradition att några av de största helarna är de som gått igenom svåra händelser, blivit skadade och överlevt. Det är när det blåst som hårdast som rötterna har förankrat sig djupast. Min styrka ligger i svårigheterna jag gått igenom och att jag använder erfarenheterna med visdom. Varit har farit.

Min resa: Jag ska lista upp motgångarna från det förgågna. Skriva upp vad varje motgång har lett till. Uppmaningen är att jag ska mantra. ”I am a healer and I am healed. So be it.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *