Gå till ett träd och finn dig själv

Naturen är gudomlig och inspirerar till uppvaknande. Det är enkelt att stilla sig med hjälp av träd. Lägg en hand på ett träd i din närhet och ta några djupa andetag. Blunda och känn trädets bark under din hand. Sjunk in i känslan och tona in i det som händer i din kropp. Känner du: Värme? Kyla? Ingenting? Pirrningar? Lugn? Oro? Hjärtklappning? Yrsel?Stabilitet? Närvaro?

Oavsett hur eller vad du känner så händer det något när du berör/vidrör/kommer i kontakt med träd. Träder skickar ut ämnen som påverkar dig på ett bra sätt och det har forskning äntligen bevisat. Doften/frekvenserna påverkar människan och bidrar till återhämtning. Trädmedicinen ger bättre sömn, höjer sinnesstämning, minskar stress, höjer vakenhetsgraden, ger lugn/avslappning och är gratis. Bara det gör ju att det är värt ett försök. Genom att besöka/uppsöka ett endaste träd kan du själv svara an på din hälsa.

När du väl öppnar dina ögon så kan du hitta träd på en gård, i en park, utmed gångstigar och jag är säker på att du redan nu medvetet eller omedvetet låter din blick färdas utmed träden du passerar när du är igång.

Och tänk dig då en hel skog där det finns olika träd som bara väntar på att du ska upptäcka just dem. Alla träd är länkade till varandra och lever i symbios. Där existerar ingen avundsjuka eller svartsjuka. De vet att de är i förbindelse med varandra och att alla får ta del av mötet mellan dig och det trädet du väljer ut. (Rättelse; det är faktiskt trädet som väljer dig). Alla skogar är stödskogar som vill väl. De bara väntar på att få möjligheten att stödja dig i dina processer. Alla träd är djupt förankrade med sina rötter i allas vår Moder Jord och sträcker sig upp med sina grenar mot Fader Himmel. Moder Jord delar med sig av trygghet, stabilitet och förankring. Hon ger oss mörker/trygghet att vila i. Fader Himmel inspirerar oss till vidsynthet och öppenhet. Han ger oss ljuset att växa i. Vi kopplas upp för att ”hämta” idéer/inspiration och ”jordas” för att vara stabila i vår kraft.

TIPS: adoptera ett träd. Det kan vara vilket träd som helst som din uppmärksamhet finner. Prata med trädet. Berör trädets stam. Tacka trädet för att det finns. Genom handlingen skapar du en energi och förbindelse med trädet som kommer att nära dig oavsett avstånd (nära eller längre ifrån)

I skogen bor The Tree People eller Tree Spirits. De är gamla och ursprungliga. Träden är the Wisdom keepers som supportar djur, fåglar och insekter. Träden är planetens lungor. Deras utandning är vår inandning. Trädandarna upprätthåller livet och är fantastiska öppningar till andra dimensioner eftersom de är multidimensionella. The Tree People inviterar oss att besöka de undre och övre världarna där andar och Ancestors (våra föregångare) vistas.

Träden uppmanar till att lyssna på vad de har att säga. De påminner oss om vår medfödda styrka som är kraftfull och tyst. Den bara ÄR. Vi hittar den inre kraften genom kontemplation, reflektion och meditation. Ibland dyker den upp vid tillväxt och förändring; andra gånger har den sitt ursprung i överlevnad eller övervinnande av smärtsamma situationer.

PS; de här två bilderna ovan har en historia som allt annat. Det första kom till mig när jag ställde frågan:”Vad är det viktigaste för mig att ta till mig om min kärlek” Då klev The Tree People fram och förmedlade sitt budskap om att jag med kärlek ska sprida mina ord om min kontakt med naturandarna. De väntar på att bli hörda. Det andra kortet om Ancient Forest ramlade ur leken efter en avslutad intervju om naturen där vi befann oss bland träd. Där kom andarna med budskap om att jag är djupt rotad och att healingkraften strålar ut genom mig. Jag ska inte tveka på mina förmågor. Skogen supportar mig.

Intressant…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *