Regressionsterapi

Behandling i Regression ger dig tillgång till din egen inre känslo- och cellminnesbank och är stärkande som personlig utveckling, i dina relationer samt för ditt bästa välmående.

Regression handlar om att mentalt och känslomässigt gå tillbaka i tiden genom professionell handledning. Tillbakagången kan vara i detta liv eller i tidigare liv. Syftet är att under vägledning bli medveten om präglingar och mönster som påverkar oss på olika plan, avsluta det som är begränsande och nedbrytande eller plocka fram det som är stärkande och livsbejakande.