SBF Soul Body Fusion – förena kropp och själ

Din själ är länken till den rikedom och kraft som finns i den universella källan. När kropp och själ inte är i harmoni är det svårt att vara helt autentisk och använda din ursprungs potential. Många av oss upplever bristande harmoni i livet. Besvikelser, kränkningar, olyckor, trauman, sorg kan göra att kroppens och själens energifrekvenser kommer i olag.

Soul Body Fusion är en enkel, snabb och helt ofarlig process som du kan göra med dig själv eller andra. Den återetablerar harmoni på cellnivå. Det hjälper kroppen att rymma så mycket ljus som möjligt. Förändringen är varaktig och oändlig. Sessionen är ett fantastiskt steg mot hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

SBF kan även göras på distans!

Jag har utbildat mig hos och blivit initierad av Jonette Crowley, Colorado. Har uppdaterat mig kontinuerligt och blivit invigd i olika SBF energier under flera års tid. Hon är andlig lärare och grundare av Center for Creative Consiousness. www.soulbodyfusion.com

​”Människor brottas med såväl fysiska som mentala problem, men de ser inte grundorsaken: att vi skurit av bandet mellan kropp och själ. Det tar på kraften att hålla själen på avstånd. När vi slutar kämpa emot öppnas vägen till själen automatiskt”

Deepak Chopra