Hitta hem i dig själv

Intentionen med den här föreläsningen är att inspirera till handlingskraft när du är redo att börja stretcha och tänja på dina inre ledarskapsmuskler. Du måste stanna upp och andas när du ska uppgradera dig själv till VD i ditt eget företag. Vi har ofta ett hinder mellan tanke – känsla och låter rädslorna styra oss.

Att möta, konfronteras med och acceptera olika känslor vi brottas med är kraftfullt. Men vi kan inte stanna där utan behöver agera för att släppa.
Med ökad medvetenhet om tankarnas kraft och hur de skapar morgondagen är det oerhört bra att hitta metoder som bryter invanda mönster. Alla har vi väl grubblat och ältat alldeles i onödan.

Gårdagen har passerat; det som har hänt – det vi gjort – sagt är historia. Men, vi kan påverka vår tolkning av det som har hänt och förändra vår attityd i nuet. Det gör att vi lättare är i nuet och njuter av det vi har. Vi behöver möta vår inre man/kvinna och försonas. Ju förr dess bättre!

Right now, there is a stronger, more vibrant, more inspired version of “you” that is wanting and waiting to emerge. Debbie Ford