Läs mer om Monika och Livskraft

Som storyteller når jag ut via berättelser. I din livshistoria finns koden till problem (= före lösning) som du tampas med. Min erfarenhet är att allt som pågår i oss i dag har ett ursprung långt tidigare i livet och är orsakat av stress. Min förmåga att hitta din kod är säker. Du får stöd att lösa den.

Kontakta mig när du bestämt dig för nästa radikala steg i din personliga utveckling!

Via Livskraft erbjuder jag föreläsningar och utbildningar i hälsa och inspiration. Du som är trött på trångsynthet och vill öka vidsynthet är välkommen. Intentionen med gruppverksamheterna är framförallt kompetenshöjning för det inre ledarskapet genom att hitta tillbaka till sin mittpunkt – hjärtat.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vår mentala kraft är stark. Den behöver medveten träning för att utvecklas och leda mot en harmonisk tillvaro. Vi har alla en medfödd talang som behöver finslipas för att den ska lysa med sin närvaro. Det är när du ger dig möjligheten att stanna upp och andas du blir varse om din unika gåva.

Ett tips är att du tar ut din riktning. Ställ dig själv några enkla frågor:

Vem är jag? Var är jag? Vart är jag på väg?

Svaren ökar din medvetenhet och förenklar tillvaron på sikt. Du får lättare att acceptera dig själv utan att fördöma vilket stärker din självkänsla. Din förmåga att handskas med personer och situationer underlättas. Det gör dig medveten om ditt egenansvar och att du ibland låter omgivningen styra dig.

Har du bestämt dig för nästa steg?

Jag har ansvaret för min glädje och hälsa. Detsamma är det för dig. Ingen annan har något med dig att göra. Andra kan stödja i dina processer men jobbet får du göra själv.  Alla har bekvämlighetszoner att vistas i. För tillväxt behöver du aktivt kliva över de trösklar som hindrar dig. För att vinna måste du våga!