Barn- och ungdomsmassage

Barnmassage är ett mjukt och medvetet sätt att beröra barn där lyhördhet och respekt är nyckelord. Vi erbjuder en kurs för föräldrar, lärare, pedagoger, sjukvårdspersonal där vi lär ut en metod att massera barn/ungdomar.

Utgångspunkten är den totala uppmärksamheten för det enskilda barnet.
Detta skapar en känsla av trygghet, tillit och självförtroende. Barnen känner sig sedda, klimatet i barngruppen påverkas positivt. Idag vet vi att beröring är grunden för utveckling och stimulans av de övriga sinnena. Får känseln och huden (känselns säte) stimulans bäddar man för en trygg och sund utveckling. Även den som masserar påverkas av massagens positiva effekter då lugn och ro hormonet Oxytocin är luftburet.

Förutom den praktiska delen med massage och beröringslekar ingår en teoretisk del:

 • Historia och bakgrund
 • Bemötande
 • Taktil/berörings känslighet
 • Barn med särskilda rättigheter m.m.

Effekter

 • Lugn och ro
 • Välbefinnande
 • Stärkt självförtroende
 • Ökad koncentration
 • Stärkt gruppkänsla
 • Ökad kommunikation
 • Balans mellan aktivitet och avspänning
 • Stärkt matsmältning och ökad aptit
 • Djupare sömnIngår: kompendium, olja, intyg

Utbildning 5 halvdagar eller 2½ dagar. Kan anpassas efter behov och anordnas i hela landet. Kontakta mig så kommer jag.

”Varje ögonblick i livet rymmer ett frö av glädje”