Regression – regressionsterapi

Behandlingar i Regression ger dig tillgång till din inre känslo- och cellminnesbank. Utbildningen är personligt utvecklande och stärker relationen med sig själv och andra. Regression är oerhört kraftfullt att använda sig av när personer är redo att finna sitt autentiska jag och återta sin potential. Utbildningens innehåll vägleder deltagarna i arbetet som regressionsterapeut.

För att arbeta som Regressionsterapeut krävs förkunskaper som: Qi eller annat medvetet energiarbete ex. Reiki 1 och Reiki 2. Förkunskaperna kan även innefatta erfarenhet av arbete med människor som terapeut, pedagog, healer eller annat. Du behöver ha medvetenhet om holistisk livssyn. Du behöver utöva mod, medkänsla, villighet och ha tålamod för att nå dit du ska.

Regression handlar om att mentalt och känslomässigt gå tillbaka i tiden genom professionell handledning. Tillbakagången kan vara i detta liv eller i tidigare liv. Intentionen är att under vägledning bli medveten om präglingar och mönster som påverkar på olika plan. Personen ges möjlighet att avsluta det som är begränsande och nedbrytande eller plocka fram det som är stärkande och livsbejakande. Kursdeltagarna får lära sig olika tekniker att använda vid läkande sessioner och samtal.

Innehåll: Karma, trauma, kost och näring, förhållningssätt m.m.
Inre resa till ditt eget läke-/medicinrum, Inre resa till din egen källa, Guidade meditationsövningar, gruppregression, behandlingar i grupp/ni guidar varandra till ett tidigare liv under vägledning

Utbildningstid 4 – 5 dagar.

Pris: 1260 kr/dag

”Jag kan inte ens själv fatta allt vad jag är. Följaktligen är själen för trång för att kunna rymma sig själv” Aurelius Augustinus (354-430)