Taktil massage

Taktil massage är en strukturerat mjuk och omslutande beröringsmassage på huden. Frigör lugn och ro hormonet Oxytocin vilket gör dig avslappnad under och efter behandlingen. Massagen är behagfull och beröringen bidrar till avspänning.

Du ligger skönt ombäddad på en brits och massagen startar på baksidan för att avslutas på framsidan. Behandlingens verkan fortgår efteråt och vi rekommenderar några behandlingar med kort mellanrum för att uppnå bästa resultat. När kroppens resurser stärkts av beröringen kan uppehållen förlängas.

Bra vid:
Sömnproblem, oregelbunden hjärtverksamhet, oro, nedstämdhet och ångest. Effektiv behandlingsform vid spända muskler och stressrelaterade åkommor. Bidrar till vila och återhämtning!