Föreläsningar

Min intention med föreläsningarna är att bemöta och beröra dig på ett entusiastiskt och inspirerande sätt. Jag delar frikostigt med mig enkla fungerande redskap att använda i vardagen. Humor är en röd tråd i alla framträdanden. Problem = före lösning.

Intentionen är att dela med mig av det som får dig att lystra. Genom din uppmärksamhet kan jag bidra till ett uppvaknande som höjer medvetandet. Vi behöver påminnas om vårt egenansvar och att allt ger konsekvenser. Då kan vi ta av oss offerkoftan. Gör om gör rätt!

Vidsynta lyssnar oftast med tre öron – öra, öra och hjärta. Trångsynta har en tendens att bära skygglappar samtidigt som de håller för öronen. Med ödmjukhet inser vi att sanningarna är lika många som människor på jorden.

Min livshistoria har utvecklat mig och min önskan är att som storyteller nå fram till dig som lyssnar via berättelsen. Jag är född snäll och kommer att dö snäll. Min styrka är glädje, humor, kärlek, uthållighet och välvilja. Dessa egenskaper har burit mig igenom livskriser, sorg och utmattning.

Du kan även boka föreläsningar via Talarforum

”Människan når aldrig nya oceaner om hon inte vågar lämna land ur sikte!”