Varför begränsa sig

Du är vad du tänker – din tanke i dag formar din morgondag

1 – 2 dagars kurs
Den här utbildningen i Tankens kraft ger dig tillgång till din högsta kapacitet när det handlar om att styra eller rikta dina tankar. Vi föds alla med gåvan att välja hur vi tänker. Det handlar om fokusering och målinriktning. Tankens kraft är en otrolig potential när vi använder oss medvetet av den.

Program: Affirmationer, meditationer, målbildsträning, visualiseringar. Energimedicin för att skapa struktur i energisystemet. Bilder, Färg, Akupressur.

Fantasi är oerhört befriande och stärkande. Fantasi är healing.
Metoderna underlättar i vardagen när vi behärskar teknikerna. Vi behöver bara ge oss själv möjligheten att lära in, träna och använda dem.
Upplägget på dagen/dagarna beror på behovet hos dig/er som grupp.

”Det verkliga tecknet på intelligens är inte kunskap, utan fantasi” Albert Einstein