Retreater

Du som unnar dig en retreat med Meditation kommer närmare ditt ursprungliga jag och det gör att ditt inre ljus strålar klarare!

Retreat betyder att dra sig tillbaka i stillhet där kroppen och sinnet får en djup vila. Genom att dra sig undan den yttre världen får du tillgång att uppleva din inre värld, det kan kännas ovant men befriande. Tystnaden under retreaten är en av de gåvor som räcks oss. Det handlar inte om att klara av att vara tyst, det är snarare en vila i att inte behöva formulera sig. Här kan vi möta varandra utan att hitta rätt ord.

I tystnaden får tankarna mer tid och vi börjar också lyssna på ett nytt sätt. När dom andra dialogerna får vila kan samtalet till oss själva bli desto mer intensivt. Bruset från en ständigt aktiv omvärld får träda i bakgrunden så att själen kan bli stilla.

Program: Affirmationskort, Avspänning, Fotografering, Gruppmeditationer, Inre vägledda resor, Kreativ målning, Energimedicin, Soul och Fusion (Kropp och Själ övningar), Utevistelse i naturen, Vandringar, Vila.
Under en vägledd Retreat får du möjlighet att komma ikapp dig själv för att veta vart du är på väg. Du får möjlighet att ”Invänta din själ” När kropp och Själ återfinner harmoni ökar lusten till nya livsäventyr.

”Se hur naturen – träd, blommor och gräs – växer i tystnad; se stjärnorna, månen och solen, hur de rör sig i tystnad…vi behöver tystnad för att få möjlighet att röra själar.” Moder Theresa